Kompleksowy Przewodnik po Zezwoleniach na Transport Ponadgabarytowy

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Kompleksowy Przewodnik po Zezwoleniach na Transport Ponadgabarytowy

Zrozumienie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest kluczowe dla bezpiecznej i legalnej przewozy. Ten artykuł dostarcza informacji o różnych typach zezwoleń i jak je uzyskać.

Wstęp do zezwoleń na transport ponadgabarytowy

Zezwolenie na transport ponadgabarytowy jest niezbędne, gdy twoje pojazdy przekraczają dopuszczalne limity masy lub wymiarów, zarówno z ładunkiem, jak i bez. Bez tego zezwolenia, ryzykujesz narażenie na konsekwencje prawne. Nasza firma specjalizuje się w zdobywaniu zezwoleń dla różnych kategorii i krajów w Unii Europejskiej.

Podział Zezwoleń na Transport Ponadgabarytowy

Zezwolenia mogą być klasyfikowane na podstawie czasu obowiązywania (jednorazowe lub terminowe) oraz przekroczonej masy lub wymiarów. Każde państwo w Europie ma swoje własne przepisy dotyczące transportu ponadnormatywnego i wymaganych zezwoleń, a my stale monitorujemy te regulacje prawne.

Rodzaje zezwoleń na transport ponadgabarytowy

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy są podzielone na siedem kategorii. Pierwsze dwie dotyczą ładunków podzielnych, a pozostałe pięć dotyczą ładunków niepodzielnych. Każda kategoria ma swoje specyficzne wymagania, a zezwolenie jest wydawane przez różne organy za okresy od jednego do dwudziestu czterech miesięcy.

Jakie są różne rodzaje zezwoleń?

Zezwolenia na przewóz ładunków ponadgabarytowych są podzielone na 7 kategorii – pierwsze dwie dotyczą ładunków, które można podzielić, a pozostałe dotyczą ładunków niepodzielnych.

Kategoria I – jest wydawana dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej określonej wartości. Nacisk na oś nie może przekraczać limitu ustalonego dla konkretnych dróg – dla pojedynczej osi wynosi 11,5 tony. Licencja jest wydawana na okres 6 lub 12 miesięcy przez zarządcę danego odcinka drogi.

Kategoria II – jest wydawana dla pojazdów o szerokości ≤ 3,5 m, których wysokość, rzeczywista masa całkowita (RMC) oraz nacisk na oś nie przekraczają określonych norm. Zezwolenie jest ważne przez 12 miesięcy. Dotyczy dróg publicznych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych).

Kategoria III – jest wydawana dla pojazdów o szerokości ≤ 3,2 m, wysokości ≤ 4,3 m i długości ≤ 15 m dla pojedynczego pojazdu oraz ≤ 23 m dla zespołu pojazdów. Nacisk na oś oraz RMC muszą być mniejsze niż ustalone wartości normatywne. Zezwolenie jest wydawane przez starostę na okres 1, 6, 12 lub 24 miesięcy i obowiązuje na wszystkich drogach publicznych.

Kategoria IV – jest wydawana dla pojazdów o szerokości ≤ 3,4 m i długości:

  • ≤ 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • ≤ 23 m dla zespołu pojazdów,
  • ≤ 30 m dla zespołu pojazdów z osiami skrętnymi. Nacisk na oś (dla wszystkich dróg, gdzie dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosi do 11,5 tony) oraz RMC muszą być mniejsze niż ustalone normy. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy. Przewóz ponadnormatywny oraz międzynarodowy wymaga dodatkowego zezwolenia od Urzędu Celnego.

Kategoria V – jest wydawana dla pojazdów, których nacisk na oś jest mniejszy niż dopuszczalny dla danej drogi, a RMC może wynosić do 60 ton. Pojazd nie może przekraczać szerokości 4,3 m i długości zgodnej z kategorią IV. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy, a przewozy międzynarodowe wymagają zezwolenia Urzędu Celnego.

Kategoria VI – dotyczy wszystkich pojazdów o szerokości:

  • ≤ 3,4 m dla dróg jednojezdniowych,
  • ≤ 4 m dla dróg dwujezdniowych klasy A, S i GP. Dodatkowo pojazd nie może przekraczać wysokości 4,3 m i długości zgodnej z kategorią IV. Nacisk na oś nie może przekraczać limitu ustalonego dla dróg z dopuszczalnym naciskiem na pojedynczą oś, a RMC musi być mniejsze niż 11,5 tony dla dróg z naciskiem na pojedynczą oś oraz 60 ton dla dróg z naciskiem na oś mniejszym niż dopuszczalny. Zlecenie wydaje GDDKiA na okres 1, 2, 6, 12 lub 24 miesięcy, a przewozy międzynarodowe wymagają zezwolenia Urzędu Celnego.

Kategoria VII – dotyczy pojazdów, których nacisk na oś nie przekracza ustalonego limitu dla dróg, a wymiary oraz RMC przekraczają wartości dopuszczalne w kategoriach I-VI. Zezwolenie jest wydawane na okres 14 dni dla jednorazowego przejazdu lub 30 dni dla wielokrotnego. Zezwolenia na transport ponadgabarytowy wydaje GDDKiA lub prezydent miasta.

Nasze Usługi

Oferujemy kompleksowe usługi związane z zezwoleniami na transport ponadnormatywny w krajach Europy i niektórych krajach Azji, a także szybką realizację zamówień i ekspresową wysyłkę dokumentacji. Dostarczamy profesjonalną obsługę i pomoc w procesie składania wniosków.

Aby uzyskać zezwolenie na transport lub najnowsze informacje na ten temat, skontaktuj się z naszym specjalistą. Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji i odpowiedzi na pytania mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu pod adresem: Wycena transportu online.